Bridging Talent and Organization

to work out challenge and needs.

Most Searchs:

Kế toán nội bộ

2 months ago 118 Views

Job

Overview

Date Posted: 10-11-2022
Salary:
Location: Hà Nội
About the Company:
Industry: Phần mềm

Job

Description

+ Làm việc với KH và vendor, đối tác để thực hiện các hoạt động kế toán nội bộ: Hợp đồng, hóa đơn đầu ra đầu vào, tổng kết báo cáo kế toán, các chứng từ kế toán
+ Làm việc với Cty dịch vụ kế toán để hỗ trợ các hoạt động về kế toán nội bộ, báo cáo thuế, bctc..
+ Hỗ trợ HR/ Admin
Share:

You may also like these

Similar Jobs

Hà Nội
10-11-2022
Phần mềm
Hà Nội
30-05-2022
Phần mềm
Hà Nội
30-05-2022
Phần mềm
Hà Nội
06-12-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
19-08-2022
Phần mềm
Hà Nội
10-11-2022
Phần mềm
Hà Nội
04-01-2023
Phần mềm
Hà Nội
19-10-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
30-10-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
27-10-2022
Phần mềm
View all