Bridging Talent and Organization

to work out challenge and needs.

Most Searchs:

Kỹ sư phát triển cấp cao (Senior Developer)

8 months ago 290 Views

Job

Overview

Date Posted: 30-05-2022
Salary: 1500
Location: Hà Nội
About the Company: FLINTERS
cung cấp dữ liệu & giải pháp cho các doanh nghiệp để thúc đẩy hỗ trợ DX (chuyển đổi kỹ thuật số) trong lĩnh vực marketing kỹ thuật số, dựa trên bí quyết tích lũy được trong Septeni Group.
Industry: Phần mềm

Job

Description

Share:

You may also like these

Similar Jobs

Hà Nội
10-11-2022
Phần mềm
Hà Nội
30-05-2022
Phần mềm
Hà Nội
30-05-2022
Phần mềm
Hà Nội
06-12-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
19-08-2022
Phần mềm
Hà Nội
10-11-2022
Phần mềm
Hà Nội
04-01-2023
Phần mềm
Hà Nội
19-10-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
30-10-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
27-10-2022
Phần mềm
View all