Bridging Talent and Organization

to work out challenge and needs.

Most Searchs:

NodeJS Developer

3 months ago 439 Views

Job

Overview

Date Posted: 06-12-2022
Salary: 20-25M
Location: Hà Nội
About the Company:
Industry: Phần mềm

Job

Description

+ yc kn 3 năm trở lên node.js
+ aws là một lợi thế
+ devops là một lợi thế
+ eng cơ bản, giao tiếp đc khá thì càng tốt

Dự án với Kh Nhật là hệ thống chatbot.
Làm việc với PM bên Nhật, anh Duy JP
Yêu cầu bắt buộc lên vp Cty làm việc vì muốn dedicated fulltime
Share:

You may also like these

Similar Jobs

Hà Nội
06-02-2023
Phần mềm
Hà Nội
30-05-2022
Phần mềm
Hà Nội
30-05-2022
Phần mềm
Hà Nội
06-12-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
19-08-2022
Phần mềm
Hà Nội
10-11-2022
Phần mềm
Hà Nội
04-01-2023
Phần mềm
Hà Nội
19-10-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
30-10-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
27-10-2022
Phần mềm
View all