Bridging Talent and Organization

to work out challenge and needs.

Most Searchs:

Python Lead, RJs Lead, remote, eng giao tiếp cơ bản, KH Nhật

4 months ago 172 Views

Job

Overview

Date Posted: 25-10-2023
Salary: 35
Location: Hà Nội
About the Company:
Industry: Phần mềm

Job

Description

"Tech stack phát triển bên hệ thống của khách hàng
・Language: Python, Typescript
・BE: Django, Express
・FE:React
・Infra/Middleware: AWS, Docker, Sentry, Hasura, Terraform
・Mobile: react Native, Typescript, Firebase
・Data: AWS(S3, Athena, Glue), Python, Redash
・Tool: Github, Slack, Sentry, Datadog, Notion

1. BE TL
◆Nội dung công việc
- Tham gia vào việc phát triển và vận hành chức năng của hệ thống quản lý khách hàng/hợp đồng chuyên biệt cho các đại lý bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm.
- Tham gia vào các khâu phát triển dự án từ thiết kế base, coding, testing, deploy, CI/CD
- Phát triển ứng dụng web và phát triển API bằng Django
- Thiết kế kiến trúc và lựa chọn middleware dựa trên yêu cầu ứng dụng
- Điều chỉnh, giám sát và cảnh báo về performance của dịch vụ

◆ Điều kiện tuyển dụng:
* Must
- Có từ 7+ năm kinh nghiệm dev, 5+ năm kinh nghiệm làm Python (Django), Typescript ( Express)
- Có kinh nghiệp phát triển - vận hành các hệ thống, application trong mảng tài chính, bảo hiểm, chủ yếu khách hàng Nhật
- Có kinh nghiệm làm việc với AWS (S3, Athena, Glue) , terraform, Docker
- Có kinh nghiệm làm việc với async job/ background job: Celery,... message broker: SQS, Kafka
- Có kinh nghiệm leader và quản lý team từ 2+ trở lên
* Prefer:
- Có kinh nghiệm làm việc với các FW khác của Python như FastAPI hoặc Flask
- Kinh nghhiệm về cloud, microservice
- Có kinh nghiệm tham gia các dự án Startup
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu EN

2. . FE TL
◆ Nội dung công việc
- Tham gia vào việc phát triển và vận hành chức năng FE của một hệ thống quản lý khách hàng/hợp đồng chuyên dùng cho các đại lý bảo hiểm
- Lập kế hoạch, thiết kế, triển khai, test, đo lường và cải thiện các chức năng của hệ thống
- Đảm bảo chất lượng ổn định - cao thông qua việc review code của team phát triển
- Phát triển UI component library dễ sử dụng và có thể tái sử dụng
- Tham gia xây dựng đóng góp - cải thiện nền tảng basic phát triển FE về mặt cấu trúc và giải pháp

◆ Điều kiện tuyển dụng
*Must:
- Có trên 7 năm kinh nghiệm lập trình, có từ 5+ kinh nghiệm làm việc với Typescript ( Express) hoặc javascript (react, vue) và react native để phát triển ứng dụng Web, application
- Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng web sử dụng cấu trúc MVC, Flux
- Có kinh nghiệm leader và quản lý team từ 2+ trở lên
*Prefer:
- Có kinh nghiệm phát triển server side (python, PHP, java...)
- Có kinh nghiệm BE trong công ty startup
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu EN "
Share:

You may also like these

Similar Jobs

Hà Nội
14-11-2023
Phần mềm
Hà Nội
17-04-2023
Phần mềm
Hà Nội
04-01-2023
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
30-10-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
11-11-2022
Phần mềm

NODEJS Có Tiếng Anh - Dự án Malaysia - Domain về web nhân sự

Dưới 7 năm : 28-32 Net ; Trên 7 năm: 32-36 Net
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
14-11-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
15-11-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
15-11-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
15-11-2022
Phần mềm
View all